Het Bestuur van de Stichting dat beslist over de toekenning van gelden bestaat uit:

 

  • Mr.drs. W.A.Tijhaar en mevrouw J. Tijhaar-Rozeboom als/namens de oprichters: voorzitter en penningmeester

 

  • C.D Kooter, voormalig senior vice president ABN-AMRO Bank: secretaris

 

  • W.Haar, directeur hbo A&A: bestuurslid

 

  • Drs C.A.M. de Mey, voormalig voorzitter College van Bestuur van stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland: bestuurslid

 

  • Het bestuur opereert volledig onbezoldigd en ontvangt geen onkostenvergoeding.

Bestuur