Als uitvloeisel van een leven in het teken van “Tweede kans-/vervolg-/beroepsonderwijs en verbetering toekomstkansen” hebben Wim en Tineke Tijhaar in overleg met hun kinderen het “Wim Tijhaar Educatiefonds voor hoop en toekomstkansen” opgericht. De oprichters zijn stellig overtuigd van de impact die educatie, inzet en gedrevenheid heeft op de verbetering van toekomstkansen voor het individu en een betere maatschappij en willen daartoe naar vermogen bijdragen.

Impact Educatie

Doel Stichting

Wim Tijhaar

Onderwijs is dan ook naar de mening van de oprichters van wezenlijk belang omdat het de beste kansen biedt op ontplooiing en op zinvol en bevredigend werk in overeenstemming met de capaciteiten.

Wim Tijhaar werd in 1941  te Zwolle geboren en behaalde via zelfstudie in 1961 het (Staatsexamen-)diploma HBS-A. Al tijdens de vervulling van de daarop aansluitende dienstplicht maakte hij een aanvang met de studie M.O.- Boekhouden (lerarenopleiding) welke akte hij via zelfstudie in 1964 behaalde en daarna in 1966 naast zijn lerarenbaan de eerstegraads lerarenakte MO Handelswetenschappen.

 

Naast zijn baan als docent studeerde hij in 1972  cum laude af aan de faculteit van economische wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam en nadat hij per 1-1-1999 zijn werkzaamheden als directeur/eigenaar van een landelijk opererende opleidingsinstelling had beëindigd  behaalde hij bij de faculteit van Rechtsgeleerdheid van dezelfde Universiteit in het jaar 2000 op 59-jarige leeftijd via het doctoraalexamen ook de meestergraad in het Nederlands Recht.

Betekenis van educatie voor toekomstkansen

Omdat dat ook geldt voor vrouwenemancipatie (vooral in Azië en Afrika) en voor maatschappelijke integratie is het doel van de stichting “Wim Tijhaar Educatiefonds voor hoop en toekomstkansen” dan ook:

-           het bevorderen van de scholing van jeugdigen tot een leeftijd van twintig jaar in Afrika, Azië of Zuid-Amerika;

-           hulp en het bevorderen van scholing van vrouwen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika;

-           het bevorderen van de integratie in Nederland door het geven van scholing en extra onderwijs.