Na de start van het “werkzame leven” op 16 jarige leeftijd na het behalen van het indertijd gebruikelijke MULO diploma werd door de oprichter uitsluitend door “studie naast het werk” een indrukwekkende carrière gemaakt zowel professioneel en ook wetenschappelijk. Na het door zelfstudie behaalde staatsexamen-diploma voor HBS-A en aansluitende zelfstudie voor een leraren akte trad de oprichter 6 jaar later al als docent in dienst van het particuliere opleidingsinstituut Markus Verbeek en Co, destijds het belangrijkste particuliere opleidingsinstituut voor de economische M.O. lerarenaktes. In 1971 werd hij directeur- eigenaar van dit instituut.

Studie naast werk

Erkenning

Toonaangevend

Dit instituut was toentertijd toonaangevend voor het onderwijs voor economische M.O.-staatsexamenaktes. Na het verdwijnen van deze staatsexamens vervulde zowel het instituut als Tijhaar persoonlijk een grote rol in de ontwikkeling van zowel de wetgeving en ook voor het onderwijs in de accountancy vooral op het gebied van de Accountant Administratieconsulenten (AA). “Zijn” instituut specialiseerde zich aldus geleidelijk steeds meer in de bedrijfseconomische HBO- opleidingen SPD, Controller- en AA-Accountancy.

 

Deze onderwijsinstelling heeft voor ontelbare professionals in Nederland een grote betekenis gehad vooral in het zogenaamde tweedekansonderwijs, dat voor velen ook nu nog vaak  de eerste reële kans op een goede verdergaande beroepsmatige scholing en perspectiefrijke positie op de arbeidsmarkt betekent!

Historische schets van het belang van zelfstudie voor persoonlijke ontwikkeling en maatschappij

Voor de kwaliteitsborging van ongesubsidieerd onderwijs en de daaraan gekoppelde wettelijke erkenning en gelijkschakeling aan het door de overheid gesubsidieerd onderwijs was Wim Tijhaar zowel bestuurlijk in onderwijsorganisaties en ook als lid van staatscommissies en regeringswaarnemer zeer actief, waarvoor hij in 1996 werd gedecoreerd als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Het instituut verkreeg in 1988 als één van de eerste particuliere onderwijsinstellingen ministeriële erkenning voor al haar opleidingen en verwierf in 1994 als eerste particuliere onderwijsinstelling het predicaat Hogeschool voor al de beroepsopleidingen van de Stichting Hoger Onderwijs Markus Verbeek.

 

Wim Tijhaar is auteur van diverse bedrijfseconomische studieboeken op hbo-niveau en initiatiefnemer/eindredacteur van een AA-accountancy studiereeks.

 

Nadat hij per 1-1-1999 zijn werkzaamheden als directeur Nederland van BPP -Holdings Ltd. te Londen, waaraan zijn onderwijsinstelling in 1989 was verkocht, had beëindigd startte hij samen met een partner een bedrijfseconomisch-juridische adviespraktijk en vervulde hij jarenlang een aantal commissariaten.