Uit het vermogen van de stichting wordt jaarlijks in beginsel €100.000, maar in ieder geval nooit minder dan 5% van het Fondsvermogen ter beschikking gesteld voor concrete educatieve en emancipatoire projecten.

Concrete projecten

Voorwaarden

Maximale uitkering

●    Jaarlijks wordt in beginsel minimaal €10.000 beschikbaar gesteld aan een project dat betrekking heeft op scholing in Afrika, Azië of Zuid-Amerika, voorgedragen door Stichting De Wilde Ganzen, Stichting Unicef of Stichting Triodos Fonds.

●   Jaarlijks wordt per geadopteerde school, zoals de Tijhaar Community School in Oeganda, een bedrag van €40.000 beschikbaar gesteld.              

Aard en omvang van mogelijke projecten

●   Jaarlijks wordt in beginsel een bedrag van minimaal €10.000 ter beschikking gesteld aan een project dat betrekking heeft op scholing in het zogenaamde tweedekansonderwijs of onderwijs aan minder kansrijke personen in de Nederlandse samenleving.

●    Overige aanvragen dienen projecten te zijn met een concreet karakter en dienen binnen een jaar na toekenning tot daadwerkelijke bestedingen te leiden. De aanvragen moeten voldoende worden gemotiveerd en financieel onderbouwd. Daarbij moet worden aangegeven hoe het toezicht op de projectuitvoering en besteding van gelden is geregeld (governance) en hoe over resultaten zal worden gerapporteerd. De maximale uitkering per voorgedragen project bedraagt maximaal €5.000.

De projecten dienen betrekking te hebben op:

      1.    ontwikkeling/scholing/hulp van/aan vrouwen, in Afrika, Azië of Zuid-Amerika;

      2.    scholing van jeugdigen in het voorgezet en/of vakonderwijs tot een leeftijd van ongeveer twintig jaar in Afrika, Azië of Zuid-Amerika;
      3.    scholing in het zogenaamde tweedekansonderwijs of voortgezet onderwijs aan minder kansrijke personen in de Nederlandse samenleving;